Konsulttjänster

 

E-mail: karin@koolinharmony.se

Telefon: 0706-624212

 

k.o.o.l's konsulttjänster - Karin Olsson, Projektkonsult

 

Med lång och mångårig erfarenhet inom Ekonomi, IT och försäkring så erbjuder k.o.o.l in Harmony konsulttjänster inom området. Nedan finner du en kortare sammanfattning kring mina erfarenheter

 

 

Sammanfattning

 

•Omfattande kunskap kring att sätta samman olika led i affärssystem samt att ta fram relevanta lösningar utifrån både helhet och detaljnivå på ett konstruktivt och effektivt sätt.

 

 

•Mycket stor erfarenhet av Försäkring, ekonomi och koordinering både nationellt och internationellt.

 

 

•Jag är superbra på att snabbt ta in nya uppgifter och analysera problem, att finna struktur och helhet. Mycket bra på att förmedla information och finna effektiva arbetssätt samt att engagera och utbilda människor. Jag har hög social kompetens och är lugn som person och har lätt för att hantera olika människor och kulturer. En av mina bästa egenskaper är att jag är genuint intresserad vilket gör att min insats uppskattas av mina uppdragsgivare.

 

 

 

System / Affärssystem

 

Som externkonsult med inriktning på uppdrag som ex LBR på globalt försäkringsbolag med huvuduppgift att jobba som länk mellan slutanvändare och utvecklare i samband med implementering och utbildning av affärssystem och ERP system. I rollen ingick bland annat kravhantering, testarbete, testkoordinering, defekthantering, utbildning av slutanvändare och delprojektkoordinering i internationell miljö. Att vara länken mellan slutanvändare och utvecklare kring nya programfunktioner i befintliga program. Rollbeskrivning för LBR kan fås på begäran. Längre ner under rubriken "exempel på uppdrag" finner ytterligare exempel på IT/Ekonomi relaterade systemprojekt uppdrag.

 

Ekonomi

 

Som externkonsult med inriktning på uppdrag inom flertalet olika branscher med arbetsuppgifter inom löpande bokföring, inklusive betalhantering, fakturering, reskontraarbete, löner, kontoavstämningar och färdigställande av bokslut. Även projektekonomisk redovisning finns i bagaget. Inom ekonomiområdet finns erfarenhet både från mindre tjänsteföretag till stora internationella koncerner. En väldigt bredd på erfarenheterna helt enkelt, och mycket omtyckt.

 

Försäkring

 

Som anställd med inriktning inom Corporate Insurance i globalt försäkringsbolag. Exempel på erfarenhet är löpande försäkringsadministration inom sakförsäkring, upplägg av internationella försäkringsprogram (IPB) inklusive avtalshantering. Som ansvarig för Norden för IPB ingick det att utbilda anställda inom ämnet, hålla global workshops och olika typer av projekt i internationell miljö ex E Learning. Ansvarig för Internationella Captive administration av stora flöden av premier och skador i olika valutor för globala storföretag med återrapportering till Riskmanagement hos kunder, samt återförsäkringsavtal inom captive.

 

 

Exempel på uppdrag:

 

•Redovisningsekonom och projektkoordinering inom Fordonssäkerhetscentrum med Chalmers och fordonsindustrin.

 

 

•Delprojektledare inom implementering av affärssystem och ERP inom Försäkringsbranschen.

 

 

•Redovisningsekonom inom biokemiföretag med tyngdpunkt på reskontra.

 

 

•Controller inom stålproduktion med tyngdpunkt på migrering av affärssystem samt löpande bokföring och budget.

 

 

•Redovisningsansvarig inom frakt och containerbolag med teamledarroll.

 

 

•Projektekonom för globalt företag inom säkerhet och yttre skydd med tyngdpunkten på löpande bokföring för moderbolaget.

 

 

•Redovisningsekonom inom stålbranschen med tyngdpunkten på utredningsarbete och avstämningar i samband med systemmigrering.

 

 

•Administrativt projekt för företag inom vård och omsorg med uppdrag att upphandla och implementera EFH system samt Lönesystem.

 

Redovisningsansvarig för ett globalt företag inom säkerhet och yttre skydd med både redovisningsrelaterat och IT relaterade frågor och arbete med att outsourca administrativa och ekonomiska funktioner.

 

Utöver detta axplock handhar jag också ett mindre antal småföretagare med uppdrag att sköta löpande bokföring, deklarationer och årsredovisningar.

 

När du är i behov av en extra resurs till ditt företag, ring 0706-624212 för en offert.

Pris; enligt offert

 

KONTAKT

INFORMATION

All rights reserved by k.o.o.l in Harmony